På Improva ställer vi minst lika höga krav på oss själva och på våra samarbetspartners som våra kunder gör på oss. Vi lägger oss vinn om att bemöta våra kunder personligt, respektfullt och seriöst, och kräver samma bemötande från våra leverantörer. Därför har vi valt att arbeta tillsammans med Human Tech Medica som en av våra utvalda leverantörer. De ställer lika höga krav på samarbetet som vi gör och vi har dessutom väldigt trevligt tillsammans.

Magnus Hober, Leg. läk, Med. Dr

www.improva.se

 

Human Tech Medica Skandinavia AB, Norra Sjöbogatan 56, 506 43 Borås, Tel: 033-785 90 00 Fax: 033-785 90 01