Den nya, minimalt invasiva fettsugningsmetoden

BodyTite™ Technology är den mest kraftfulla och flexibla tekniken för värmebehandling med radiofrekvent elektrisk energi. Plattformen kan användas tillsammans med en rad applikationer som möjliggör flera olika behandlingar, med eller utan kirurgi.

Ett styrsystem håller noggrann koll på temperatur och resistans, för att kunna slå ifrån när önskade värden uppnåtts och på så sätt undvika biverkningar.

BodyTite™ RFAL (Radio Frequency Assisted Liposuction)

Applikationen används i kombination med traditionell fettsugning. En radiofrekvent elektrisk ström flyter mellan en kombinerad elektrod och sugkanylen i det subkutana skiktet och en yttre, ovanpå dermis glidande, elektrod. Den alstrade värmen åstadkommer lipolys, som i sin tur gör det enkelt att suga ut fettet.

Värmebehandlingen åstadkommer en sammandragning av den djupa fibrotiska vävnaden, samtidigt som huden stimuleras att öka kollagenproduktionen. Resultatet blir en kraftigare och stramare hud. Så här går det till: BodyTite på YouTube.

BodyTite™ RFAL kan användas på alla områden som fettsugs på traditionellt vis, såsom: mage, flanker, rygg, höfter samt lårens in- respektive utsidor. Den kan även användas vid manlig bröstreduktion eller för att lyfta kvinnobröst (BreastTite™).

NeckTite™
Denna applikation avger mindre energi och utnyttjar en tunnare, kortare elektrod/sugkanyl för att behandla hals- och haklinjer. Den kan med fördel även användas till andra känsliga strukturer.

FaceTite™
Metoden är minimalt invasiv och åstadkommer ett mindre ansiktslyft med enbart värme och utan sugkanyl. Behandlingen kan utföras med kontinuerlig eller pulsad energi och elektroden är försedd med en isolerande tipp för att skydda känsliga strukturer från värme. Applikationen kan användas för hela ansiktet, inklusive haka, hals och panna.

Fractora™
Här används ett handtag med en utbytbar nåldyna, som består av antingen 20 eller 60 elektroder i en matris. Energin kan varieras från mild till så djupverkande att den motsvarar den kraftigaste CO2–laser.

Fractora™ kan med fördel användas i kombination med FaceTite™, varvid behandlingen sker både inifrån och utifrån. Behandlingarna kan delegeras till sjuksköterska eller hudterapeut, beroende på hur mycket energi som krävs. De kan utföras i serie eller vid ett tillfälle, också beroende på energimängden. Så här går det till: Fractora på YouTube.

De senaste applikationerna:

CelluTite™
Den första riktiga behandlingen för kraftiga celluliter, klass 3. Den sker ytligt och med lägre energi. Men en v-formad dissektor i spetsen på instrumentet kapas de ytliga, fibrösa band som håller ner huden samtidigt som den avgivna värmen smälter fettet i cellulitdepåerna.

BodyFx™
Detta är en icke-invasiv behandling som utnyttjar radiofrekvent elektrisk energi i kombination med högspänningspulser, för att förstöra de ytliga fettcellerna så att de resorberas av kroppen. Så här går det till: TiteFx på Youtube.

Fractora Firm och Fractora Plus
Detta är två konfigurationer för icke-invasiv uppvärmning under huden för att stimulera kollagenet. Radiovågorna löper mellan elektroderna och alstrar värme, som är exakt kontrollerad för att nå optimal temperatur snabbt och jämnt över området. Så här går det till: Fractora Firm på YouTube.

Nedladdningar

Prata med oss

Har du frågor om BodyTite-sortimentet? Prata med Peter Olander, tel. 033-785 90 00 eller maila.

Human Tech Medica Skandinavia AB, Norra Sjöbogatan 56, 506 43 Borås, Tel: 033-785 90 00 Fax: 033-785 90 01