250_fat_1_2Fettuppsamling och filtrering

•  Filtrerar bort icke livsdugliga celler vid uppsamlingen
•  Sterile
•  Engångsprodukt
•  Varje enhet innehåller 1,80 m uppsamlingsslang och transfereringsslang

•  fungerar med instrument och pump från alla tillverkare

•  Inget behov av centrifugering

•  Bevisad livsduglighet hos fettcellerna

•  
Fettet transfereras enkelt direkt till sputorna

Finns i följande storlekar: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml (injicerbar volym fett)

filtron_set-uplarge_3_1Tissu-Trans®-enheterna innebär att inget behöver ändras i det normala flödet i den kirurgiska tekniken. Standard tumescent koksaltlösning infunderas. Tissu-Trans® FILTRON placeras mellan fettsugningskanylen och sugkällan/avfallsflaskan. De större behållarna kan fästas vid en sterilklädd ställning med hjälp av universalhängaren. Mindre behållare kan placeras i det sterila fältet. Undertrycket regleras till 380 mmHg (halv styrka) och fettet sug in i filtret i behållaren. Slaggprodukter (blod, epineprin, Xylokain) och inte livsdugliga celler sugs genom filtret och sug ut till avfallsflaskan genom avfallsslangen. När den önskade volymen smalats upp vänds FILTRON upp och ner och transfereringsslangen ansluts. Det rena fettet dras upp direkt i en spruta med Luer-lock och är klart att injiceras.

Steril, snabb och effektiv uppsamling av kvalitetsfett utan att det utsätts för omgivande luft, utan spill eller omständligt handhavande.

Besök vår Partnerportal om du vill hämta tillgängligt material, eller skicka e-post till oss.

Nedladdningar

    Prata med oss

    Human Tech Medica Skandinavia AB, Norra Sjöbogatan 56, 506 43 Borås, Tel: 033-785 90 00 Fax: 033-785 90 01